Kontakt

Základní údaje

Název školy

Mateřská škola Lomnice, okres Sokolov

Adresa

Kraslická 36, 356 01 Lomnice

Datová schránka

jwdkubd

IČO

75006928

Zaměstnanci

ŘEDITELKA ŠKOLKY

Naděžda Černíková
e-mail: skolka.lomnice@volny.cz
telefon: 352 600 221
mobil: 775 707 221

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY ŠKOLY

Bc. Lucie Zelenková
e-mail: zelenkova@mslomnice.cz
mobil: 737 428 373

VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

Dagmar Jirkovská
e-mail: jirkovska.dagmar@seznam.cz
mobil: 722 442 625

POVĚŘENEC GDPR

Ing. Stanislav Novák
mobil: 606 070 185

Kudy k nám?