Pomoz mi, abych mohl sám

Mateřská škola Lomnice

Jsme vesnická mateřská škola, kde vládne pohoda, radost, příjemné prožívání, aktivita, zájem, vzájemné naslouchání, spolupráce a ochota pomoci druhému - zkrátka „táhneme za jeden provaz“.
K dětem přistupujeme tak, že jsou jedinečné, neopakovatelné bytosti, které mají právo již v tomto věku být samy sebou. Právě takové musí být přijímány, a to i tehdy, pokud nenaplňují představy dospělých.

Naším mottem je:
„Opravdový přítel je ten, kdo ti nabídne ruku a dotkne se tvého srdce“
Walter

„Přítel není ten, kdo tě polituje, přítel je ten, kdo ti pomůže.“
Neznámý autor