Pomoz mi, abych mohl sám

Mateřská škola Lomnice

Jsme vesnická mateřská škola, ve které se scházejí nejen místní děti, ale i děti z blízkých okolních vesnic. Budova školy je netypická svým uspořádáním, protože vznikla přebudováním místní fary a působí tak útulným rodinným dojmem. Mateřská škola je dvoutřídní s kapacitou pro 50 dětí. Každá třída má svoji pracovnu, hernu, místnost pro pohybové aktivity, šatnu a sociální zařízení. Prostory tříd jsou členěny na herní a pracovní centra, místa pro odpočinek i rušnější pohybové aktivity.

Mateřská škola doplňuje přirozenou výchovu v rodině, plně respektuje výchovné zaměření rodiny, její specifika a posiluje její výchovné působení. Cílem nás všech je zabezpečit zdravý fyzický a psychický a sociální rozvoj dětí, umožnit jim prožívat aktivní a šťastné dětství.

Kontakt

Kraslická 36, 356 01  Lomnice u Sokolova

Ředitelka: Naděžda Černíková
Telefon: 352 600 221

e-mail: skolka.lomnice@volny.cz