ZMĚNA VÝŠE ŠKOLNÉHO V ČERVENCI A SRPNU 2022

ZMĚNA VÝŠE ŠKOLNÉHO V ČERVENCI A SRPNU 2022

Výtah ze směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole

 Dodatek č. 1/2022 –  účinnost od 1. července 2022.

Článek 3. - Snížení úplaty v případě přerušení provozu

V době přerušení provozu mateřské školy podle § 3 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů se úplata v měsíci červenci a srpnu 2022 snižuje takto: Provoz MŠ bude od 18. 07. 2022 do 12. 08. 2022 přerušen.

Měsíc červenec 2022

Provoz 9 dnů, přerušení 10 vyučovacích dnů, celkem pracovních dnů v červenci 19. Úplata stanovená na červenec 2022 dle § 6 odst. 4 ve výši 71,00 Kč.

Měsíc srpen 2022

Provoz 13 dnů, přerušení 10 vyučovacích dnů, celkem pracovních dnů v srpnu 23. Úplata stanovená na srpen 2022 dle § 6 odst. 4 ve výši 85,00 Kč.

Pro děti, které nebudou navštěvovat mateřskou školu ani jeden den v červenci a srpnu 2022 je stanovena výši úplaty v částce 0,- Kč.

Naděžda Černíková, ředitelka školy