Přerušení provozu MŠ v prosinci 2022.

Přerušení provozu MŠ v prosinci 2022.

V Lomnici 03. 11. 2022.

                                                         

PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

Ředitelka Mateřské školy Lomnice, okres Sokolov po dohodě se zřizovatelem a v souladu s § 3 odst.  2 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla přerušit provoz mateřské školy z provozních důvodů takto: PŘERUŠENÍ PROVOZU v době od 23. 12. 2022 do 31. 12. 2022.

Informace o možnostech a podmínkách zajištění péče o děti, v souladu se zvláštním právním předpisem, v době omezení nebo přerušení provozu stanoví zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Na základě § 6 odst.  5 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů se výše úplaty za předškolní vzdělávání nemění (přerušení provozu není delší než 5 vyučovacích dnů).

Naděžda Černíková, ředitelka mateřské školy