Podklady pro distanční vzdělávání

Podklady pro distanční vzdělávání

Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí ve školách

Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, poskytuje škola dotčeným dětem vzdělávání distančním způsobem.

Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.

Děti jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám dítěte.

Podklady pro distanční vzdělávání:

  • budou zveřejněny na webových stránkách školy mslomnice.cz, kde si je zákonný zástupce bude moci stáhnout, dále budou k dispozici v tištěné podobě v chodbě u hlavního vchodu
  • vypracované úkoly doručí zákonný zástupce do poštovní schránky mateřské školy (stačí 1x týdně) nebo na e-mail, kterým škola osloví rodiče
  • lze využít i komunikaci přes WhatsApp

V případě, že se dítě nebude moci distančního vzdělávání účastnit je nutné dítě písemně omluvit.