Školní vzdělávací program
Pomoz mi, abych mohl sám

Co to znamená?

Název projektu symbolizuje svět dítěte předškolního věku a jeho poznávání, rozvoj fantazie která má v tomto období harmonizující význam a je nezbytná pro citovou a rozumovou rovnováhu. Chceme společně s rodiči vychovat generaci dětí, které bude záležet na fyzickém a duševním zdraví člověka, kvalitních mezilidských vztazích a životním prostředí.

Rozhodně se nenudíme:

 • hrajeme si, kreslíme, tvoříme, hrajeme divadlo
 • vystupujeme na besídkách a akademiích pro rodiče
 • jezdíme na dopravní hřiště
 • využíváme vlastní keramickou pec
 • pořádáme maškarní reje
 • vítáme nové občánky do života
 • jezdíme na koncerty a výlety
 • účastníme se úspěšně soutěží mateřských škol
 • navštěvujeme knihovnu, školu
 • dle zájmu rodičů se učíme anglicky a německy
 • máme kroužky hudební, výtvarných a pracovních dovedností
 • preventivní logopedické chvilky

Co uvítáme?

 • Porozumění, vstřícnost a ochotu s námi spolupracovat od všech, kteří to myslí dobře.
 • Pomoc rodičů při organizaci a zajištění průběhu některých aktivit a nadstandardní péče i mimo obec.
 • Sponzorské aktivity nejen ze strany rodičovské veřejnosti.
 • Respektování jasně stanovených pravidel ve škole.

Jaké nabídneme činnosti, metody práce, čím podpoříme přirozené aktivity dětí?

Nabídneme dětem vstřícné, podnětné prostředí s pestrou nabídkou činností s ohledem na individuální a věkové zvláštnosti. Důraz klademe na uspokojování individuálních potřeb a zájmů dětí. Je uplatňováno situační učení, metody prožitkového učení a zejména učení hrou.

 • hry (námětové, konstruktivní, společenské, psychomotorické, …)
 • tělovýchovné chvilky, kompenzace sedavé činnosti pohybovými aktivitami realizovanými spontánně či pod vedením učitelky
 • zdravotní cviky, cviky na podporu správného držení těla
 • využívání pobytu venku po celý školní rok, především na školní zahradě
 • účinná relaxace

Jaká je konkrétní nabídka pro děti a rodiče?

 • adaptační plán a možnost rodičů pohrát si se svým dítětem v MŠ
 • výtvarné a pracovní činnosti
 • možnost her a libovolných činností pro děti, které nespí
 • speciální výukový plán pro děti s OŠD
 • plán grafických cvičení s tužkou
 • možnost kulturního vyžití
 • nadstandardní aktivity a kroužky
 • schůzky, akademie, besídky
 • využití práce dětí na PC
 • spolupráci se ZŠ
 • poradenská činnost v oblastech výchovy dětí s vývojovými i výchovnými obtížemi
 • odborná literatura, nástěnky a informace

Jaké je složení skupiny dětí v jednotlivých třídách?

Obě třídy jsou heterogenní (smíšené).

 1. U krtečka – 25 dětí ve věku od 2 do 5 let
 2. U sluníčka – 25 dětí ve věku od 4 do 7 let

Jaký je rámcový plán tématických bloků?

 1. Kluci a holky chodí do školky
 2. Bacily se nemyly
 3. Odpady se hromadí
 4. Radujme se, veselme se, přátelme se
 5. Kdo mi podá záchranný kruh
 6. Tady bydlím já

Kterými pravidly chování se řídíme?

Vím co smím a co ne – třídní pravidla

 • neničíme hračky ani jiné věci ve školce
 • neodcházíme ze třídy bez domluvy s učitelkou
 • pomáháme si, neubližujeme si, když se nám něco nelíbí, řekneme NE!
 • nekřičíme
 • používáme kouzelná slovíčka: děkuji, prosím, promiň
 • uklízíme hračky na své místo

Naplněni jsme až po střechu - je nás tu 50.