Aktuality

14.03. 2019 - Informace po rodiče - stěhování


17.04. 2019 - Projekt MŠ LOMNICE 63
Projekt MŠ LOMNICE 63 je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu v naší MŠ je personální posílení našeho týmu o školního speciálního pedagoga. Dále prohloubení spolupráce s rodiči dětí prostřednictvím odborně zaměřených tematických setkávání a projektové dny ve školce i mimo školku.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
16.05. 2019 - Seznam přijatých dětí do MŠ Lomnice, okres Sokolov pro školní rok 2019/2020.