Aktuality

15.01. 2021 - Schválený souhrnný rozpočet na rok 2021, Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 – 2023


22.11. 2020 - Nastavení inkasa na stravné a školné


06.11. 2020 - Distanční výuka


14.10. 2020 - Provoz mateřské školy (vzhledem ke Covid - 19)


V Lomnici 13. 10. 2020

Informace pro rodiče


·       Mateřská škola zůstává v provozu od 6:00 do 16:00 hodin.

·       Ve všech vnitřních prostorách mateřské školy je povinné nošení roušek (výjimku mají děti, pedagogové a děti do 2 let).

·       Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do školy (děti i dospělí).

·       Ihned po vstupu do budovy školy používejte dezinfekci rukou z nádob s dávkovačem.

·       Předávejte dítě osobně učitelce a nesetrvávejte v budově školy.

·       Nedávejte dětem do školky žádné hračky.

·       Po dobu vyhlášení nouzového stavu nebudeme vyjíždět s dětmi na naplánované akce.

·       Kroužky nebudou do konce ledna 2020 (poté se budeme řídit pokyny MŠMT a MZDR ČR).

 

Děkujeme za dodržování uvedených pokynů.


30.06. 2020 - Projekt MŠ LOMNICE 63
Projekt MŠ LOMNICE 63 je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu v naší MŠ je personální posílení našeho týmu o školního speciálního pedagoga. Dále prohloubení spolupráce s rodiči dětí prostřednictvím odborně zaměřených tematických setkávání a projektové dny ve školce i mimo školku.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání