Aktuality

14.03. 2019 - Informace po rodiče - stěhování


17.04. 2019 - Projekt MŠ LOMNICE 63
Projekt MŠ LOMNICE 63 je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu v naší MŠ je personální posílení našeho týmu o školního speciálního pedagoga. Dále prohloubení spolupráce s rodiči dětí prostřednictvím odborně zaměřených tematických setkávání a projektové dny ve školce i mimo školku.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
02.05. 2019 - 09.00 - Divadelní představení: "O Koblížkovi"


03.05. 2019 - 08.30 - Výlet na Sv. Linhart
V pátek proběhne Projektový den mimo školu v rámci poskytnuté dotace MŠMT mateřské škole z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání. Projekt Lesní pedagogiky Lázeňských lesů Karlovy Vary proběhne na Sv. Linhartu. Odjezd z mateřské školy v 8:30 hodin, plánovaný příjezd ve 14:20 hodin. Bližší informace obdržíte do šatních boxů.

06.05. 2019 - 09.00 - Zápis do Mateřské školy


07.05. 2019 - 09.00 - Návštěva knihovny

V úterý navštívíme obecní knihovnu s dětmi, které mají čtenářské průkazy a dětmi ze třídy U Sluníčka

14.05. 2019 - 09.00 - Sportovní dopoledne

V úterý 14. a 21.5.2019 půjdou všichni chlapci z obou tříd na sál KC a proběhne sportovní dopoledne. Dejte dětem sportovní oblečení a obuv.

16.05. 2019 - Seznam přijatých dětí do MŠ Lomnice, okres Sokolov pro školní rok 2019/2020.


28.05. 2019 - 08.15 - Návštěva hudebního divadla

V úterý se zapojí děti ze třídy U Sluníčka do Projektu vzdělávání dětí a mládeže v kultuře Krajského úřadu Karlovarského kraje, odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu. Navštívíme hudební divadlo v Bečově a shlédneme představení s názvem "O loupežníku Krákorcovi".Odjezd z mateřské školy v 8:15 hodin, plánovaný odjezd z Bečova v 10:40 hodin. Bližší informace obdržíte do šatních boxů.