Aktuality

14.03. 2019 - Informace po rodiče - stěhování


17.04. 2019 - Projekt MŠ LOMNICE 63
Projekt MŠ LOMNICE 63 je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu v naší MŠ je personální posílení našeho týmu o školního speciálního pedagoga. Dále prohloubení spolupráce s rodiči dětí prostřednictvím odborně zaměřených tematických setkávání a projektové dny ve školce i mimo školku.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
01.12. 2019 - uzavření Komunitního centra - prosinec

INFO:

Z důvodu prací na ozvučení sálu Komunitního centra, nemůžeme s dětmi v měsíci prosinci chodit cvičit.

04.12. 2019 - 09.00 - Návštěva knihovny

Ve středu čeká třídu U sluníčka dopoledne v knihovně. Kdo má průkazku vezměte si ji s sebou.

04.12. 2019 - 10.00 - Screeningové vyšetření zraku

Ve středu proběhne v MŠ vyšetření zraku přihlášených dětí (screeningový test zraku je zdarma). Z tohoto důvodu nepůjdou děti U krtečka do knihovny!

05.12. 2019 - 09.00 - Mikulášská nadílka

Ve čtvrtek proběhne od 9 hodin ve třídě U krtečka a od 9:30 hodin ve třídě U sluníčka Mikulášská nadílka. Program zajišťujeme ve spolupráci s 9. třídou ZŠ.

11.12. 2019 - Přerušení provozu MŠ

Přerušení provozu Mateřské školy z důvodu odstávky pitné vody.

12.12. 2019 - Vánoční nadílka

Ve čtvrtek najdou děti na svých třídách pod stromečkem dárečky.

23.12. 2019 - uzavření MŠ

Od 23. 12. 2019 do 3.1.2020 bude MŠ z provozních důvodů
uzavřena. Provoz bude zahájen v pondělí 6. ledna 2020.