Aktuality

14.03. 2019 - Informace po rodiče - stěhování


17.04. 2019 - Projekt MŠ LOMNICE 63
Projekt MŠ LOMNICE 63 je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu v naší MŠ je personální posílení našeho týmu o školního speciálního pedagoga. Dále prohloubení spolupráce s rodiči dětí prostřednictvím odborně zaměřených tematických setkávání a projektové dny ve školce i mimo školku.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
01.10. 2019 - ! Třídní schůzky !

1.10.2019 proběhnou schůzky pro rodiče dětí, kde Vám
budou poskytnuty informace ohledně stěhování a rekonstrukce mateřské školy.
Termín bude upřesněn po dohodě se zřizovatelem a pozvánky obdržíte do
šatních skříněk dětí. Třída U Sluníčka bude mít schůzku ve své třídě od 16:00
hodin a od 17:00 hodin ve své třídě Třída U Krtečka.
JE VE VAŠEM ZÁJMU SE DOZVĚDĚT ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI.
Žádáme všechny rodiče, aby si našli chvilku a přišli, není možné poskytovat tyto
informace v době vzdělávání dětí a každému zvlášť.

TERMÍN STĚHOVÁNÍ: 14.10.2019 – 16.10.2019

01.10. 2019 - 09.00 - Návštěva knihovny

děti ze třídy U SLUNÍČKA navštíví obecní knihovnu, kde je čeká projekt s názvem HANDICAP. Kdo má, vezme s sebou taštičku, půjčené knihy a průkazy.

01.10. 2019 - 16.00 - Třídní schůzky - třída u Sluníčka

POZVÁNKA

Zveme rodiče ze třídy U sluníčka na krátké schůzky, které se budou konat v úterý 1. 10. 2019 v 16:00
hodin ve třídě U Sluníčka (Tělocvična ZŠ).
Program:
 informace o závazných normách v mateřské škole – způsob informování rodičů, řády školy, ŠVP,
kroužky, projekty MŠ
 různé
JE VE VAŠEM ZÁJMU ABYSTE SE DOSTAVILI.
Není možné poskytovat informace v době vzdělávání dětí a každému zvlášť.

Naděžda Černíková, ředitelka školy

01.10. 2019 - 17.00 - Třídní schůzky - třída U Krtečka

POZVÁNKA

Zveme rodiče ze třídy U krtečka na schůzky, které se budou konat v úterý 1. 10. 2019 v 17:00 hodin
v budově MŠ.
Program:
- informace o závazných normách v mateřské škole – způsob informování rodičů, řády školy, ŠVP,
kroužky, projekty MŠ
- informace o organizaci provozu s ohledem na stěhování a rekonstrukci mateřské školy
- různé
JE VE VAŠEM ZÁJMU ABYSTE SE DOSTAVILI.
Není možné poskytovat informace v době vzdělávání dětí a každému zvlášť.

Naděžda Černíková, ředitelka školy

02.10. 2019 - 09.00 - Sférické kino

všechny děti navštíví Komunitní centrum v obci. Zde shlédnou představení Naši kamarádi Sférického kina z Brna.

04.10. 2019 - 09.00 - Návštěva knihovny

Děti ze třídy U KRTEČKA navštíví obecní knihovnu, kde je čeká projekt s názvem HANDICAP.

21.10. 2019 - OD 21.10.2019 MŮŽETE DONÁŠET DO MŠ ZELENINKU NA VÝROBU PANÁČKŮ.


23.10. 2019 - 09.00 - Závody na koloběžkách a kolech

Ve středu proběhnou závody na koloběžkách a kolech, kterých se zúčastní děti ze třídy U sluníčka (pouze v případě příznivého počasí). Nezapomeňte děti vybavit helmami…